ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΟΥΛΗΣ

Νευροχειρουργός
Τηλ. για ραντεβού: (+30) 693 652 4411
Τηλ για επείγον: (+30) 694 600 8499
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ

ΟΓΚΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΝΕΥΡΟΑΓΓΕΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

  • ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
  • ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΩΔΕΙΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ

ΝΕΥΡΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

  • Τοποθέτηση Αντλίας Σπαστικότητας