ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΟΥΛΗΣ

Νευροχειρουργός
Τηλ. για ραντεβού: (+30) 693 652 4411
Τηλ για επείγον: (+30) 694 600 8499
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ


Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Χειρουργική Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
  • Πρόσθια Αυχενική Μικροδισκεκτομή και Σπονδυλοδεσία
  • Αυχενική Οπίσθια και Πρόσθια Τρηματεκτομή
  • Αυχενικός Τεχνητός Μεσοσπονδύλιος Δίσκος
  • Αυχενική Πεταλεκτομή
  • Αυχενική Σωματεκτομή
Χειρουργική Θωρακικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
Όγκοι Σπονδυλικής Στήλης και Νωτιαίου Μυελού

Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία Νωτιαίου Μυελού

Χειρουργική Οσφυϊκής & Ιερής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης
  • Οπίσθια οσφυϊκή  διασωματική σπονδυλοδεσία (PLIF)
  • Οπίσθια οσφυϊκή  διαρθρική σπονδυλοδεσία (TLIF)
  • Διαδερμική Σπονδυλοδεσία