ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΟΥΛΗΣ

Νευροχειρουργός
Τηλ. για ραντεβού: (+30) 693 652 4411
Τηλ για επείγον: (+30) 694 600 8499
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επικαιρότητα


όγκοι υπόφυσης

Tι είναι οι όγκοι της υπόφυσης και από που προέρχονται Οι όγκοι υποφύσεως αποτελούν το 8-10% των εγκεφαλικών όγκων, είναι κατά κανόνα καλοήθεις και ονομάζονται αδενώματα διότι προέρχονται σχεδόν πάντα από τα αδενοκύτταρα του προσθίοιυ λοβού της υπόφυσης της λεγόμενης αδενοϋπόφυσης. Ο οπίσθιος λοβός της υποφύσεως, η νευροϋπόφυση, δίνει πολύ σπάνια όγκους, οι οποίοι όμως […]

Βαλβίδα Υδροκεφάλου

Τι είναι η βαλβίδα υδροκεφάλου? Είναι η εμφυτεύσιμη εκείνη ιατρική συσκευή που επιτρέπει την παροχέτευση του πλεονάζοντος εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) έτσι ώστε να μειωθεί η ενδοκράνια πίεση και να αποσυμφορηθεί ο εγκέφαλος από την αύξηση της. Αποτελείται από 3 μέρη, ένα δηλαδή κεντρικό καθετήρα (σωληνάκι) που εισάγεται στο κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου και απομακρύνει το εγκεφαλονωτιαίο […]

Μηνιγγιώματα

  Τι είναι το μηνιγγίωμα? Είναι κατά κανόνα καλοήθης όγκος. Σε ένα ποσοστό 2-6% ανευρίσκεται και κακοήθης αναπλαστική μορφή. Πόσο συχνό είναι? Αποτελεί το 15-20% των όγκων του εγκεφάλου, προσβάλλει συνήθως την μέση και μεγάλη ηλικία και εμφανίζεται στις γυναίκες με διπλάσια συχνότητα από ότι στους άνδρες. Μεγαλώνει απωθώντας τον εγκέφαλο, διηθεί όμως την σκληρά […]

Ενδοσκοπική 3η Κοιλιοστομία

Η ενδοσκοπική τρίτη κοιλιοστομία και γενικότερα η νευροενδοσκόπηση εισάγει εδώ και μια δεκαετία περίπου νέα δεδομένα στην χειρουργική του εγκεφάλου και όχι μόνον. Με την βοήθεια του ενδοσκοπίου λοιπόν γίνεται η διάνοιξη μιας μικρής οπής στον πυθμένα της τρίτης κοιλίας του εγκεφάλου έτσι ώστε η ροή του ΕΝΥ να αλλάζει οδό κυκλοφορίας και να οδεύει […]

Υδροκεφαλία

Τι είναι ο υδροκέφαλος?   Ο όρος υδροκεφαλία ( προερχόμενη από τις ελληνικές λέξεις ύδωρ και κεφαλή)  καταδεικνύει την παθολογική εκείνη οντότητα όπου ο όγκος του κυκλοφορούντος εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) αυξάνεται με αποτέλεσμα την διάταση του κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου. Η διαδικασία αυτή δύναται να προκαλέσει  αύξηση της πίεσης εντός της κρανιακής κοιλότητας ( αύξηση δηλαδή της ενδοκράνιας πίεσης) με […]

Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες του νωτιαίου μυελού

Γράφει ο Ανδρουλής Αντώνιος, Νευροχειρουργός συνεργάτης του doctoranytime.gr Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες του νωτιαίου μυελού είναι μια σπάνια νοσολογική οντότητα που χαρακτηρίζεται από την περίπλοκη περιέλιξη των αγγείων πάνω, εντός ή πλησίον του νωτιαίου μυελού. Εάν δεν θεραπευθεί και δεν αντιμετωπισθεί η αγγειακή αυτή δυσπλασία μπορεί να προκαλέσει μόνιμη καταστροφή του νωτιαίου μυελού. Φυσιολογικά το πλούσιο […]