ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΟΥΛΗΣ

Νευροχειρουργός
Τηλ. για ραντεβού: (+30) 693 652 4411
Τηλ για επείγον: (+30) 694 600 8499
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επικαιρότητα


Νευραλγία τριδύμου: τι πρέπει να γνωρίζετε

Η νευραλγία τριδύμου πρόκειται για τον παροξυσμικό πόνο ως “ηλεκτρική εκκένωση” δίαρκειας λίγων δευτερολέπτων συχνά προκαλούμενος από αισθητικό ερέθισμα, στην περιοχή κατανομής ενός ή περισσοτέρων κλάδων του τριδύμου νεύρου στην μια περιοχή του προσώπου χωρίς νευρολογικό έλλειμμα. Για οποιοδήποτε πόνο με διαφορετικά χαρακτηριστικά στην περιοχή του προσώπου είναι δόκιμη η χρήση του όρου “Άτυπο άλγος […]

Τεχνική PRP

Αυτολογη θεραπεια – Plasma Rich Platelet H Θεραπεία με PRP – θεραπεία δηλαδή με αυξητικούς παράγοντες που προέρχονται από την επεξεργασία στοιχείων του περιφερικού αίματος του ιδίου του ασθενούς. Είναι δηλαδή μια βιολογική –απόλυτα ασφαλής θεραπεία με συστατικά του ιδίου του οργανισμού που εκμηδενίζουν την πιθανότητα οποιασδήποτε επικίνδυνης αλλεργικής αντίδρασης. Πρόκειται δηλαδή για μια επεμβατική […]