ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛ. ΑΝΔΡΟΥΛΗΣ

Νευροχειρουργός
Τηλ. για ραντεβού: (+30) 693 652 4411
Τηλ για επείγον: (+30) 694 600 8499
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τεχνική PRP


Facebook
Google+
http://brainandspine.eu/prp/

Αυτολογη θεραπεια – Plasma Rich Platelet

H Θεραπεία με PRP – θεραπεία δηλαδή με αυξητικούς παράγοντες που προέρχονται από την επεξεργασία στοιχείων του
περιφερικού αίματος του ιδίου του ασθενούς. Είναι δηλαδή μια βιολογική –απόλυτα ασφαλής θεραπεία με συστατικά του ιδίου του
οργανισμού που εκμηδενίζουν την πιθανότητα οποιασδήποτε επικίνδυνης αλλεργικής αντίδρασης. Πρόκειται δηλαδή για μια
επεμβατική αυτόλογη θεραπεία.

Μάρτιος 22, 2016